Najstarsze zęby na Ziemi

Ile liczą lat najstarsze zęby na Ziemi należące do praprzodka człowieka? Bagatela ok. 10 mln lat. Do takiego przekonania doszli niemieccy archeolodzy, którzy przebadali skamieniałe zęby, znalezione w trakcie eksploracji starorzecza Renu.

Odkrycia dokonano w rejonie Eppelsheim nieopodal Moguncji. To prawdziwa sensacja, gdyż dotychczas najstarszy szkielet praludzki liczył zaledwie 3,2 mln lat, chodzi oczywiście o Lucy – szkielet kobiety odnaleziony w Etiopii. Za wcześnie jeszcze, aby znalezisko zostało należycie udokumentowane Dopiero pierwsze artykuły naukowe na temat znaleziska mają zostać opublikowane. Naukowcy podkreślają, że prawdziwa praca dopiero się rozpoczyna. Według dzisiejszego stanu wiedzy kolebką ludzkości jest Afryka Wschodnia. Czy teoria ta upadnie?