Regeneracja kostna

Głównym celem stomatologii XXI wieku jest zachowanie zębów do niedawna kwalifikowanych wyłącznie do usunięcia oraz w pełni estetyczna i funkcjonalna odbudowa zębów już utraconych.

Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu metod Sterowanej Regeneracji Tkanek (GTR) i Sterowanej Regeneracji Kości (GBR).

Użycie odpowiednich materiałów pozwala wzmocnić już rozchwiane zęby, powoduje szybką i niepowikłaną regenerację tkanki kostnej oraz pozwala poprawiać anatomię wyrostków zębodołowych. Specyficzne właściwości tych materiałów są szczególnie cenne w przypadkach planowanej odbudowy protetycznej przy wykorzystaniu implantów. Do zabiegów regeneracji w klinice IPS-DENT stosujemy bio-materiały szwajcarskiej firmy Geistlich:

Bio-Oss® jest naturalnym materiałem zastępczym pochodzącym z tkanki kostnej. W trakcie opatentowanego procesu produkcji usuwane są wszystkie składniki mogące powodować przenoszenie chorób lub wywołać reakcje alergiczne. Naturalna charakterystyka struktury mineralnej pozostaje mimo to nie zmieniona.
Membrana kolagenowa Bio-Gide® składa się z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych. Wspomagają one gojenie tkanki kostnej i błony śluzowej.

Wskazania do zastosowania bio-materiałów

Choroby przyzębia

W celu zachowania istniejącego uzębienia, które utraciło swoje stabilne zakotwiczenie na skutek toczącego się procesu zapalnego w obrębie przyzębia (bakteryjna płytka nazębna).

Usuwanie zmian przywierzchołkowych

W celu odbudowy zniszczonej kości po przeprowadzonej resekcji korzenia zęba lub usunięciu torbieli.

Ekstrakcje (usuwanie zębów)

W celu uzupełnienia ubytków kości po ekstrakcjach zębów.

Implantacja

Implant jest wszczepiony w miejsce brakującego zęba. Zdarza się, że ilość własnej kości pacjenta bywa niewystarczająca, aby wprowadzić wszczep. Wówczas w celu wzmocnienia i zwiększenia objętości kości stosujemy biomateriały.

Podniesienie dna zatoki szczękowej

Jest to zabieg, polegający na uzupełnieniu kości w odcinku bocznym szczęki, który umożliwia następnie wszczepienie implantów w tej okolicy.

Działanie bio-materiałów

Materiał kościo-zastępczy Bio-Oss®, dzięki swojej wysoce porowatej strukturze, tworzy rusztowanie dla nowopowstającej kości.

Błona Bio-Gide®, która umieszczana jest na powierzchni gojącej się kości i służy jako bariera ochronna zapobiegająca wrastaniu szybkorosnących tkanek miękkich w przestrzeń, która powinna zostać zajęta wolnonarastającą tkanką kostną. Ponadto, Bio-Gide® wspomaga właściwe gojenie rany.

Po okresie 6-9 miesięcy cząsteczki Bio-Oss® ulegają połączeniu z kością, a następnie ulegają stopniowemu rozkładowi. Membrana zostaje wchłonięta przez organizm po wypełnieniu swojej roli.

Po zakończeniu procesu sterowanej regeneracji tkanek, nowopowstała kość jest praktycznie nie do odróżnienia od kości własnej.

Zalecenia po zabiegu chirurgicznym

  • Na powstałe obrzęki można przyłożyć zimne, wilgotne kompresy.
  • W przypadku pojawienia się bólu należy zażyć przepisane leki przeciwbólowe.
  • Podczas pierwszych tygodni, w trakcie szczotkowania zębów, należy unikać okolicy, w której przeprowadzono zabieg, zalecane jest również stosowanie płynów antybakteryjnych do płukania jamy ustnej. Po tym okresie, w celu oczyszczania okolicy wokół gojącej się rany, można używać szczoteczek do zębów ze specjalnego miękkiego włosia.
  • W trakcie 2-3 pierwszych dni po zabiegu należy unikać picia kawy, palenia papierosów oraz spożywania alkoholu. Zmniejsza to ryzyko krwawienia pozabiegowego oraz umożliwia lepsze gojenie rany.
  • Palenie papierosów oraz niewłaściwa higiena jamy ustnej mogą mieć szkodliwy wpływ na ostateczny wynik leczenia.
  • Należy przestrzegać wizyt kontrolnych nawet wtedy, kiedy gojenie przebiega bezproblemowo.