Dlaczego należy szybko uzupełniać brak zęba?

Utrata któregokolwiek z nich to niepowetowana strata dla naszego organizmu. Tyczy się to zwłaszcza dzieci – intensywny wzrost oraz rozrost młodego organizmu może przyczynić się do znacznych przesunięć reszty zębów oraz ich wykrzywienia, zniekształcenia zarysu szczęki czy nawet zmiany w kształcie twarzy, problemów z wymową, żuciem oraz rozdrabnianiem jedzenia. O ile nie ma przeciwwskazań, lukę po straconym zębie należy jak najszybciej uzupełnić. Dotyczy to także zębów trzonowych.

Bóle stawów i głowy

Braki zębowe, szczególnie rozległe, powodują, że pacjent zaczyna niefizjologicznie ustawiać żuchwę podczas spożywania posiłków. Dodatkowo pozostałe zęby często pełnią funkcję, do której nie zostały przeznaczone i cały czas są przeciążone. Ulegają one przesunięciu, przechyleniu, rotacjom – brakuje im stabilnego podparcia.
W efekcie zgryz ulega przebudowie, pojawiają się diastemy i nieprawidłowe kontakty. Taka sytuacja prowadzi do zaburzeń w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, często skutkujących bólami w obrębie głowy, uszu i żuchwy.